Důležité!!! INFORMACE  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  KE  ŠKOLNÍMU  ROKU  2021/2022

  INFORMACE  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  KE  ŠKOLNÍMU  ROKU  2021/2022

Všechny nové přihlášky odevzdávejte v kanceláří vedoucí jídelny v době od 23.8 2021 do 30. 8. 2021 a to od 7.00 do 14.00 hod., případně posílejte emailem v PDF. Nové přihlášky musí vypsat i rodiče dětí, které přecházejí z MŠ na ZŠ. Noví strávníci ZŠ Hošťálkovice musí koupit čip v hodnotě 120 Kč.

Rodiče, kteří mají internetové bankovnictví, přepošlou na email: jidelna@zsvyhledy.cz potvrzení o zavedení inkasa z banky do 30. 8. 2021.Sami budeme stahovat z Vašeho účtu příslušnou částku a to v září za září atd..

Účet jídelny vedený u Fio Banky        číslo účtu:   22 00 40 90 61 /2010

Cena stravného :

MŠ děti do 6 let 36 Kč

 přesnídávka 9 Kč

 oběd 18 Kč

 svačina 9 Kč

MŠ děti 7 let 43 Kč

 přesnídávka 9 Kč

 oběd 25 Kč

 svačina 9 Kč

ZŠ děti 7 -10 let ………………………..25 Kč

ZŠ děti 11 -14 let ………………………28 Kč

ZŠ děti 15 let …………………………. 32 Kč

Pro děti MŠ Hošťálkovice je nutné připočítat ještě úplatu za MŠ.

Úhrada stravného je požadována k 7. dni v každém měsíci.

Případné dotazy  -telefonicky na čísle: 595 693 005

-e-mailem  jidelna@zsvyhledy.cz

Kudelová