Dotace a projekty

Dotační program Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2020/2021

Název dotačního programu: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů a chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/21

Naše škola realizuje ve školním roce 2020/2021 projekt financovaný z prostředků Moravskoslezského kraje.

INFORMAČNÍ LETÁK

Projekt z výzvy OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování

Název projektu: Podpora vzdělávání 3

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017816

Naše škola realizuje ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.

Základní informace o výzvě zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

Název projektu: Podpora vzdělávání 2

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010296

Naše škola realizuje ve školním roce 2018/2019 projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.

Základní informace o výzvě zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Název projektu: Podpora vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002865

Naše škola realizovala ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.

Základní informace o výzvě zde:Vyzva_Sablony_avizo_na_web

Dotační program Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019

Název projektu: Komplexní program všeobecné prevence RCH na ZŠ Ostrava-Hošťálkovice

Naše škola realizuje ve školním roce 2018/2019 projekt financovaný z prostředků Moravskoslezského kraje.

INFORMAČNÍ LETÁK

Dotace z prostředků statutárního města Ostravy

Název projektu: Podpora digitální výuky

Oblast podpory: Oblast digitální výuky

Kód: 20/0444

Naše škola realizuje ve školním roce 2020/2021 projekt financovaný z prostředků statutárního města Ostravy.

Název projektu: Hošťálkovický rok 2020

Oblast podpory: Oblast školství

Kód: 19/1245

Naše škola realizuje ve školním roce 2020/2021 projekt financovaný z prostředků statutárního města Ostravy.

Název projektu: Školka plná her 2020

Oblast podpory: Oblast školství

Kód: 19/1243

Naše škola realizuje ve školním roce 2020/2021 projekt financovaný z prostředků statutárního města Ostravy.