Všeobecné informace

Charakteristika školy

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1979, má dvě třídy a její kapacita byla k 1. 9. 2011 navýšena na 56 dětí. Budova je jednopatrová, každá třída se nachází v samostatném poschodí. V roce 2010 proběhla revitalizace zahrady. V roce 2014 proběhla rekonstrukce budovy – zateplení a výměna oken.

Máme dvě třídy:

Zajíčci – mladší děti – 3 – 4 roky

Učitelky:  Švidernochová Hana

                Bc. Janevová Hana

Lištičky – starší děti 4 –  7 let

Učitelky:  Bc. Vojtková Tereza

                Mrázová Renáta                  

Provozní pracovnice:  Svobodová Martina

Burá Lucie

Co potřebuje dítě do MŠ ?

  • Čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy. Oblečení má dítěti umožňovat volnost při pohybu. Bude v něm provádět různé činnosti, kde v zápalu hry, tvořivosti nebo dětské nešikovnosti může zanechat stopy toho, co během dne zažilo. Nevhodným oblečením může být dítě omezeno ve své činnosti, kdy například nezvládá oblékání, zapínání nebo se neustále hlídá, aby se neušpinilo.
  • Přezůvky nebo papuče do třídy. Z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny boty nazouvací či šňěrovací, ve kterých dětem hrozí nebezpečí úrazu.
  • Pyžamo nebo noční košili na odpolední odpočinek.
  • Oblečení a obuv na pobyt venku na zahradě. Nejlépe sportovní, které lze umazat.
  • Velké děti potřebují rovněž cvičební úbor.
  • Pokrývku hlavy a případně také sluneční brýle v letních měsících.
  • Papírové kapesníčky.
  • Náhradní spodní prádlo.

V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.

Děti by měly mít všechny své věci podepsané, za ztrátu nepodepsaných věcí nelze žádat náhradu.

Hračky z domova si děti nosí do školky po domluvě rodičů s učitelkami. Jedná se o hračky, ke kterým mají děti citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí. Za přinesené hračky však školka nezodpovídá.

Školné

Výše školného je v mateřské škole stanovena na 300 Kč za dítě a měsíc. Výjimkou je však bezplatné vzdělávání dětí, které půjdou další rok do 1. třídy. Pro děti s nepravidelnou docházkou je stanovena výše školného na 200 Kč.

Pokud dítě v měsíci chybí, školné se nevrací. V případě, že dítě nebude ve školce přítomné celý měsíc z důvodu pobytu v léčebném zařízení a bude předem řádně omluveno, rodiče si mohou písemně požádat o snížení úplaty až na polovinu.

Stravné

Děti se v mateřské škole stravují třikrát denně, školní jídelna zajišťuje dětem také celodenní pitný režim. Dítě bez zaplacené stravy nesmí být do mateřské školy přijato.

Informace o prodeji a ceně stravného.

Organizace dne mladších dětí – třída Zajíčci

V době Činnosti a aktivity
06:00 – 08:45 Scházení dětí ve třídě, relaxace, spontánní hravé aktivity, cílené individuální a skupinové činnosti
08:45 – 09:00

09:00 – 09:30

Pohybové aktivity

Hygiena, svačina

09:30 – 09:50 Řízené činnosti, dokončení činnosti dle zájmu a potřeb dětí
09:50 – 11:30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku.
11:30 – 12:15 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:15 – 14:00 Odpočinek podle potřeb a věku dětí. Případně náhradní aktivity.
14:00 – 14:20 Svačina.
14:20 – 16:30 Odpolední zájmové činnosti. Hry. Kroužky. Spontánní aktivita dětí. Didakticky cílené činnosti. Pohybové aktivity. V letním období pohyb venku na zahradě.

Organizace dne starších dětí – třída Lištičky

V době Činnosti a aktivity
06:00 – 07:15

07:15 – 08:40

Scházení dětí ve třídě Zajíčků, spontánní hry, relaxace, zájmové činnosti

Pozvolný přechod dětí do své třídy, spontánní hry, cílené individuální a skupinové činnosti

08:40- 09:20 Pohybové aktivity, hygiena, svačina.
09:20 – 09:50 Řízené činnosti, dokončení činnosti dle zájmu a potřeb dětí
09:50 – 11:40 Příprava na pobyt venku, pobyt venku.
11:40 – 12:20 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:20 – 13.:55 Odpočinek podle potřeb a věku dětí. Případně náhradní aktivity.
13:55 – 14:15 Hygiena, svačina
14:15 -16:30 Odpolední zájmové činnosti. Hry. Kroužky. Spontánní aktivita dětí. Didakticky cílené činnosti. Pohybové aktivity. V letním období pohyb venku na zahradě.

Stanoveným režimem je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je zároveň dostatečně flexibilní a umožňuje v průběhu dne přizpůsobit se aktuální situaci, možnostem a potřebám. Reaguje také na neplánované  situace , se snaží zachovat vyrovnaný poměr řízených a spontánních aktivit a činností.

Pobyt venku dopoledne nebo odpoledne se řídí podle aktuálního počasí.

Kontakty

Zástupce ředitele: Bc. Tereza Vojtková

Tel. třídy Lištičky/ zástupce ředitele:+420 739 064 289

Tel. třída Zajíčci: +420 739 096 704