Všeobecné informace

Kontakt: druzina@zsvyhledy.cz; 595 693 004

Provoz ŠD:

 • Ranní provoz:
  • 6.00  –  7.40  – vstup družinovým vchodem (u jídelny)
 • Odpolední provoz:
  • 11.40 – 15.00 – žáci jsou rozděleni do dvou oddělení ŠD
  • 15.00 – 16.30 – žáci jsou sdruženi do jednoho oddělení ŠD

Mezi 13.00 a 15.00 pracují při školní družině zájmové kroužky. Žáky, kteří navštěvují jednotlivé kroužky, nelze v době jejich konání vyzvedávat (rozpis jednotlivých zájmových kroužků naleznete níže).

V ostatních případech je možnost vyzvednutí dítěte v libovolnou dobu.

Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení ŠD:

 1. oddělení:  žáci 1. a 3. třídy
  • vychovatelka: Mgr. Bc. Simona Kupcová Jánská
 1. oddělení:   žáci 2. a 3. třídy
  • vychovatelka: Bc. Eva Chrostková

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí Vás prosíme, abyste si Vaše dítě vyzvedávali u vnitřních vstupních dveří do ŠD (u školní jídelny). Rodičům není dovoleno vstupovat do budovy školy
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Platba za ŠD:

– Platba za školní družinu se platí vždy pololetně, platbu je nutné provést do konce září (1. pololetí) a do konce ledna (2. pololetí) v hotovosti u vychovatelů. Pokud nebude platba včas uhrazena, nebudete moci využívat služeb ŠD.
Částka za pololetí – 300 Kč

Tabulka kroužků (týdenní skladba):

Formuláře ke stažení:

 • Přihláška do školní družiny ZDE
 • Odchod žáka ze školní družiny ZDE
 • Vnitřní řád školní družiny ZDE