Atletika

  •  

  • atletický program nově od školního roku 2016/2017
  • v rámci výuky dopolední atletické tréninky vedené trenéry SSK Vítkovice a AK Hošťálkovice
  • kompenzační a stabilizační cvičení vedené fyzioterapeutem
  • žáci zařazení do atletického programu musí být členy AK Hošťálkovice (členský příspěvek činí 1000 Kč za pololetí)
  • nový sportovní areál přímo u školy (atletická rovinka se 4 dráhami, dálkařský sektor, koulařský sektor, multifunkční hřiště, fotbalové hřiště, tréninková fotbalová plocha s umělou trávou)
  • žáci 7. tříd dále pokračují v atletickém programu až do 9. třídy
  • atletický program je v roce 2017 podpořen projektem „Atletický program Hošťálkovice 2017“ z peněžních prostředků z odvodu loterií a jiných podobných her

Bližší informace a přihlášení: Mgr. Radim Šink, 725 059 530, info@zsvyhledy.cz