1. třída

Třídní učitelka: Pavla Hermannová

Kontakt. telefon: 777 01 63 88.

Kontakt. email: pavlahermann@seznam.cz

 

Slavnostní zahájení proběhne 4.září v 8. 00 před školou. Následně se přesuneme do 1. třídy, která se nachází v přízemí – napravo od vchodu. První den se netřeba přezouvat – to až od úterka 5. září – kdy si budou děti odkládat věci do uzamykatelných skříněk. Děti přijdou v úterý 5. 9. opět do třídy v botech, před osmou hodinou vezmu celou třídu a uvedu děti k vlastním skříňkám, provedeme společný nácvik odkládání věcí a zamykání skříněk, každé z dětí dostane vlastní klíč od skříňky, který doporučuji nosit pohromadě s obědovým čipem – bude – li dítě navštěvovat školní jídelnu. V následujících dnech si půjdou děti po příchodu do školy již hned odložit obuv a oblečení do vlastních skříněk, ale já budu v místě přítomna a dětem budu pomáhat, dokud úkon všechny nezvládnou. Po každé výuce předávám děti přímo p. vychovatelce z družiny, která s dětmi i poodbědvá či je zavedu k obědu a pomůžu jim s potřebným/nenavštěvují-li družinu/, předám je u vchodu školy…Netřeba se ničeho bát :-)Výuka denně poběží od 8 hod., do školy nechť děti docházejí prosím cca 15 min. před výukou. V pondělí 4. 9. spolu strávíme asi hodinu či hodinu a čtvrt, v dalších dnech výuku ukončíme kol 9. 45, ve čtvrtek a v pátek kol. 10. 45, od pondělí 11. 9. bude pravidelně konec výuky v 11. 40. Již v pondělí 4. 9. je pro děti otevřena družina a všichni, kteří mají elektronicky uhrazené stravné, dostanou 4. 9. již oběd v jídelně. Pomůcky prosím pořiďte podle seznamu, který jste obdrželi na úvodní třídní schůzce, nejpozději do 20. 9. Vše prosím zřetelně podepište. O potřebných záležitostech vás budu informovat průběžně, ústně i prostřednictvím deníčku a webové stránky 1. třídy. Vyhledáte si na počítači zs.vyhledy.cz a rozkliknete 1. třídu. Pokud bude třeba přihlašovací heslo – zadáte mé příjmení malým písmenem – hermannova . První školní den děti nic zvláštního nepotřebují, od úterý 5. 9. do konce prvního školního týdne si nosí přezůvky, svačinu, nápoj, vybavené pouzdro, pastelky, dva sešity – jeden č. 511, jeden č. 513. O potřebách a rozvrhu na následující týden vás budu informovat. Do 20. září také vybírám  do třídního fondu cca 500 kč, fond je určen na úhradu kulturních představení, jízdného a aktuálních drobných školních potřeb. Vyúčtování je u mne kdykoli k nahlédnutí. Darem děti ve škole obdrží krabici na výtvarné potřeby, 1 ks pera tornádo, učební pomůcky, dvě tužky, strouhátko, gumu, sadu nelámavých pastelek, lepidlo, voskovky, vodové barvy, štětec a reflexní náramek. Veškeré učební materiály obdrží žáci 1. třídy zdarma – v úterý 5. 9. již dětem dejte aktovku a nějakou učebnicí ji naplníme:-) Prima start nám všem přeji!!