Zahájení školního roku 2021/2022

Vzhledem k nutnému PCR testování, které proběhne hned 1. září ráno (v 8.30 odvážejí vzorky do laboratoře), bude sraz před 8. hodinou před školou. Třídní učitelé si odvedou žáky do třídy, prvňáčci půjdou do třídy i s rodiči.

Po skončení testování proběhne v první třídě slavnostní uvítání a informativní třídní schůzka.

Ukončení cca v 10 hodin.

ŠD od 1. 9. v běžném provozu pro přihlášené žáky.

Upozorňujeme rodiče, že žáci přihlášení ke stravování mají automaticky oběd již 1. 9. (pokud o něj nemáte zájem, je nutné odhlásit u vedoucí ŠJ – viz https://zsvyhledy.cz/jidelna/).

Ve  čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. třídnické práce ve třídách s TU. 1. stupeň do 11.40, 2. stupeň do 12.35.

Od pondělí 6. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.

Další PCR testování ve středu 8. 9.  2021. Testováni nemusí být již očkovaní žáci a ti, kteří v poslední době prodělali Covid. Pokud žák z jakéhokoli jiného důvodu nebude otestován, bude muset nosit po celou dobu výuky ochranu dýchacích cest a nebude cvičit v tělocvičně či zpívat.

Pracujeme na zprovoznění nových webových stránek https://zsvyhledy.edupage.org/, které budou propojeny s novým informačním systémem.

Těšíme se na Vás ve středu.