Pasování na čtenáře

Ve středu 4. března 2019 proběhlo v pobočce Knihovny města Ostravy slavnostní pasování našich prvňáčků na čtenáře.