Jarní budkování

V úterý 12. 2. 2019 proběhlo na naší škole tzv. Jarní budkování. Ostravský ornitolog Otakar Závalský nejprve v krátké besedě děti seznámil s významem vyvěšování ptačích budek. Děti se dozvěděly, že každý ptačí druh, který hnízdí v budkách, má trochu jiné nároky na její velikost a tvar i velikost vletového otvoru. Každá třída  pak obdržela jednu ptačí budku, která bude vyvěšena v okolí školy. Děti budou moci sledovat, zda si budku k hnízdění vybere nějak

ý ptačí pár a zda se mu případně podaří vyvést mláďata. Cílové druhy, které se v budkách mohou zabydlet, jsou např. rehek domácí, sýkora koňadra, sýkora modřinka, lejsek bělokrký, brhlík lesní.