Aktuality – informace pro rodiče žáků 2. třídy

Třídní učitelka: Mgr.Simona Tomová               STomova@zsvyhledy.cz

*******************************************************************************

Prosím, ať děti sledují výuku na Čt 2 UčíTelka – denně od 9hod.

Děti mohou procvičovat učivo na těchto stránkách:

www.gramar.in

www.matika.in

www.skolakov.eu

Informace o škole v přírodě  : termín platby se posouvá.

 

ROZVRH HODIN (platí od 3. 2.2020)

Den            1.              2.             3.              4.                 5.

PO           ČJ             M            ČJ sl.         PRV              VV

ÚT           Mg            ČJ          At/Čt.d.  At/Čt.d.         HV

STŘ         ČJ            M            TV           ČJ

ČT            ČJ            M            ČJ            PRV

           ČJ            M           TV             PČ