Aktuality – informace pro rodiče žáků 2. třídy

Třídní učitelka: Mgr.Simona Tomová               STomova@zsvyhledy.cz

*******************************************************************************

 AKCE NA MĚSÍC LEDEN

  • 28. 1.DIVADLO LOUTEK Ostrava, představení Mumínci (pojedeme autobusem, který nabízí DL, cena hrazena z TF –  cca 40Kč), vstupné 60Kč taktéž hrazeno z TF. Představení začíná v 8,30hod. Info o odjezdu ještě napíšu.
  • 30. 1. – Vydání pololetního výpisu z vysvědčení, poslední plavecký výcvik
  • 31. 1. – pololetní prázdniny

Plán práce  od 20. 1. do 24. 1. 2020

 

Český jazyk      Souhlásky měkké  a tvrdé – procvičování.

Plynulé čtení s porozuměním. Orientace v textu.

                                      Děti čtou doma denně (nahlas) knihu.

 

Matematika      Počítání do 100. Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku.

                                Zápis čísel  na číselnou osu, porovnávání čísel.

                                        Znázornění pomocí desítek a jednotek.

G – Úsečka – rýsování úseček, měření délky.

 

Prvouka            Orientace v čase.

                                      Měříme čas (děti si přinesou papírové hodiny, pokud doma mají….děkuji)

 

ROZVRH HODIN (platí od 11.11.2019 – po dobu plav.výcviku – do 30.1.2020 včetně).

Den            1.              2.             3.              4.                 5.

PO           ČJ             M            ČJ           PRV              VV

ÚT           M             ČJ            Mg          At/Čt.d.       HV

STŘ         ČJ            M            PRV           ČJ

ČT            ČJ          At/Čt        TV             TV

           ČJ             M           ČJ             PČ

 

PLAVÁNÍ

Ve čtvrtky (po dobu výcviku) si děti budou nosit do  školy  jen pouzdro.

Na bazén budou mít děti  v batůžku  sbaleno:

  • ručník (doporučuji 2 ručníky nebo ručník a župan)

  • plavky

  • sprchový gel (stačí malé balení)

  • hřeben

Vše ještě v sáčku nebo igelitce, aby bylo možné sbalit mokré věci.

Vhodná je obuv do prostor bazénu (žabky).

Dejte dětem dostatečně velkou svačinu a dost pití.

Děti potřebují sáček (igelitku) na venkovní obuv.

Do plavecké výuky mohou být zařazeni pouze žáci zdraví, bez jakéhokoliv zdravotního omezení. Výuky plavání se nesmí zúčastnit žáci se zvýšenou teplotou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi (vyrážkami, bradavicemi apod.), osoby zahmyzené a žáci, jejichž člen rodiny je postižen infekčním onemocněním.

Děti po nemoci s námi na bazén pojedou, budou výuku sledovat. Musí mít na bazén vhodné oblečení (kraťasy a tričko) + OMLUVENKU V NOTÝSKU.