Aktuality – informace pro rodiče žáků 8. třídy

TU Ing. KAREL VIŠNICKÝ, e-mail: KVisnicky@zsvyhledy.cz, tel. 776 553 141

Děkuji Vám všem za pěkné dárečky a přeji hezké prázdniny.

Týdenní plány:

Matematika (9.6. – 14.6.):

  • vzájemná poloha 2 kružnic
  • opakování na 4. čtvrtletní práci (17.6.)

Fyzika (27.5. – 22.6.):

  • Výpočty příkladů z fyziky
  • Typy elektráren, obnovitelné zdroje el. energie

Anglický jazyk (29. 4. – 7. 5.):

  • minulý čas průběhový – procvičování

 Zeměpis (29.4. – 17. 5.)

  • Evropa: hospodářství: zemědělství,průmysl,doprava.Regiony Evropy

Přírodopis 13. 5.  –  23. 5. 2019

smysly – oko, oční vady, pohlavní soustava

Chemie 13. 5.  –  23. 5. 2019

Kyseliny. Hydroxidy.