Aktuality – informace pro rodiče žáků 8. třídy

TU: Mgr. Václav Šindelář,

e-mail: VSindelar@zsvyhledy.cz,

tel. 776 601 329

Aktuality:

Ve středu 6. 11. odpadá výuka předmětu Výchova ke komunikaci. TU

 

 

Týdenní plány:

Matematika (22.10.-25.10.):

  • druhá odmocnina „malých a velkých“ čísel
  • druhá odmocnina v Tabulkách a na kalkulačce

 

 Zeměpis ()

Přírodopis 

Chemie