Aktuality – informace pro rodiče žáků 8. třídy

TU Ing. KAREL VIŠNICKÝ, e-mail: KVisnicky@zsvyhledy.cz, tel. 776 553 141

Týdenní plány:

Matematika (25.3. – 29.3.):

  • úprava mnohočlenů na součin pomocí vzorců
  •  lineární rovnice

Fyzika (18.3. – 22.3.)

  • Ohmův zákon – příklady výpočtu R, I, U
  • Elektrický odpor – součástka resistor

Anglický jazyk (4. – 8. 3.):

  • budoucnost a blízká budoucnost – procvičování
  • procvičování 2. lekce

 Zeměpis (4.3. – 15. 3.)

  • Evropa: poloha,rozloha, historie x součastnost, přírodní poměry

Přírodopis 18. 3.  –  31. 3. 2019

centrální nervová soustava – mozek, mícha

Chemie 18. 3.  –  31. 3. 2019

Významné oxidy.

Chemické reakce.