Aktuality – informace pro rodiče žáků 7. třídy

NA POHODU

Kontakty:

mobil: 603 178 955

email: msinal@zsvyhledy.cz

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude žákům vydáváno v pátek 26. 6. 2020 od 9 hodin. Předávání vysvědčení se mohou zúčastnit i žáci, kteří doposud do školy nechodili, jen musí mít ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Dobrý den.

V pondělí 15.6.2020 v 08:00 je možnost zúčastnit se konzultací v ČJ a Matematice.

Kdo z rodičů má zájem na tom, aby se děti těchto hodin zúčastnily, ať mi napíše do bakalářů. V opačném případě na tuto informaci nereagujte.

Děkuji 

Vážení rodiče, milí žáci,

po dohodě s vedením školy se od příštího týdne sejdeme k dobrovolným třídnickým hodinám, vybraní žáci pak ke konzultacím z matematiky a českého jazyka. První setkání třídy proběhne v pondělí 8. 6. a to rozdělení do dvou skupin. První skupina od 9:00 do 10:00 a druhá skupina od 10:00 do 11:00. Zde se žáci dozví další informace (organizace ukončení školního roku, úklid skříněk atd.) Žáky, kterých se budou týkat konzultace, budu kontaktovat v pondělí 8. 6.

  1. skupina abecedně Blucha – Klein
  2. skupina Kubenka – Wiesnerová

Na 1. třídnickou hodinu jsou žáci povinni přinést podepsané Čestné prohlášení (viz příloha níže). Také budou mít všichni roušku! Čekat budou před školou, kde si je vyzvednu.

Prosím, abyste mi do neděle 7. 6. potvrdili v Bakalářích na Komens, účast žáka/žákyně na pondělní třídnické hodině.

Děkuji.

Na pohodu

 

PŘÍLOHA:

Prohlášení