Aktuality – informace pro rodiče žáků 7. třídy

Kontakty:

mobil: 776 601 329

email: VSindelar@zsvyhledy.cz

Aktuality:

Fotografování tříd (13.5.) je zrušeno.

Týdenní plány:

Matematika (13.5. – 17.5.):

  • výpočet procentové části trojčlenkou
  • výpočet základu zpaměti a písemně
  • výpočet počtu procent
Termín 29.4. – 17. 5.
AJ Lekce 6B At the movies:přídavná jména/ příslovce

( po procvičení každé lekce opakování slovíček a gramatiky)

Z Amerika: Kanada -charakteristika, život obyvatel, ….

Anglický jazyk (R. Marková): 29. 4. –  7. 5.

  • 6. lekce – Lights, cameras, action
  • přídavná jména a příslovce – procvičování
  • sloveso have to

Fyzika: 29.4. – 3.5.

  • Zobrazení předmětů čočkami
  • Oko

Přírodopis 13. 5.  –  23. 5. 2019

čeledi krytosemenných rostlin