Aktuality – informace pro rodiče žáků 7. třídy

Kontakty:

mobil: 776 601 329

email: VSindelar@zsvyhledy.cz

Aktuality:

Týdenní plány:

Matematika (25.3. – 29.3.):

  • přímá úměrnost
  • trojčlenka
  • nepřímá úměrnost
Termín 4.3 – 15. 3.
AJ Lekce 5C -D The world: stupňování přídavných jmen,příd.j. +sloveso( as…as)

( po procvičení každé lekce opakování slovíček a gramatiky)

Z Amerika:,obyvatelé, regiony Severní Ameriky: USA

11.2. Opakování : vodstvo,podnebí a přírodní krajiny

Anglický jazyk (R. Marková): 4. –  15. 3.

  • procvičování stupňování, opakování 5. lekce
  • 6. lekce – Entertainment

Fyzika: 18.3. – 22.3.

  • SVĚTELNÉ JEVY.
  • Přímočaré šíření světla, rychlost světla

Přírodopis  18. 3.  –  31. 3. 2019


části těl krytosemenných rostlin- kořen, stonek, list