MOTTO: „Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem.“       Adam Mickiewicz

MY chceme být jiní... Jsme ŠKOLOU NADĚJNÝCH VYHLÍDEK

 

CO VÁM NABÍZÍ NAŠE ŠKOLA:

 • kvalitní a komplexní vzdělávání žáků
 • profesionální přístup zkušených pedagogů a vedení školy, individuální přístup
 • fyzioterapeutickou péči o žáky ZŠ i MŠ
 • atletickou školku SSK Vítkovice
 • odloučené pracoviště ZUŠ Ostrava-Petřkovice – možnost uměleckého rozvoje žáků
 • rozmanité volnočasové aktivity – zdravotní tělesná výchova, keramika, pěvecký sbor, angličtina pro 1. a 2. třídu, přírodovědný kroužek
 • zdravou kuchyni

 

ČÍM SE LIŠÍME OD JINÝCH:

 • specializovanou péčí o tělesné zdraví našich žáků – pracoviště fyzioterapeuta je přímo v budově ZŠ, k dispozici je žákům i jejich rodičům (vstupní vyšetření žáků, skupinové i individuální cvičení na doporučení fyzioterapeuta ZDARMA) - podívejte se na reportáž ZDE 
 • jsme jedinou školou v ČR, která mimo jiné používá metodu SM-systém (funkční stabilizaci a mobilizaci páteře) MUDr. Richarda Smíška – viz http://smsystem.eu/
 • fyzioterapeut: Jiřina Jurečková, 605 812 779
 • jsme školou rodinného typu – pouze 1 třída v ročníku, zohledňujeme individuální potřeby jednotlivých žáků, vytváříme přívětivou a pozitivní atmosféru

 

O ŠKOLE

V současné době tvoří školu v Hošťálkovicích komplex několika budov, které se nacházejí uprostřed obce ve společném areálu s hřištěm. Kromě základní školy a mateřské školy jsou součástmi také školní družina, školní jídelna, tělocvična a pracovní dílny. Žáci mohou při výuce a k relaxaci o velkých přestávách využívat sportovní hřiště. Na oplocené zahradě, která byla nedávno kompletně zrekonstruována, mohou trávit čas děti z mateřské školy.

Základní škola zajišťuje vzdělání přibližně 150 žáků v devíti třídách. Mateřskou školu navštěvuje téměř 60 budoucích školáků, kteří mají k dispozici dvě herny.

 

Z HISTORIE

Stará škola
Budova staré školy

V Hošťálkovicích vznikla škola již v roce 1736. První školní budova byla postavena v roce 1833. Přestavěna byla v roce 1871. V letech 1872-1920 se v ní vyučovalo především německy. V roce 1936 bylo započato s výstavbou nové školní budovy. Budova staré obecné školy pak sloužila různým účelům, například jako byty.

V současné době slouží pro podnikatelskou činnost.

Stará škola
Budova nové školy

Historie naší školy začíná 16.09.1936, kdy došel z ústředí Matice školské dopis s povolením stavby nové školní budovy v obci pro obecnou i měšťanskou školu. Dne 04.10.1936 se konala slavnost při příležitosti položení základního kamene.

Dne 03.01.1938 bylo zahájeno vyučování v nové škole, avšak ke slavnostnímu otevření školy nedošlo, jak uvádí ve školní kronice řídící učitel Eduard Tetens: „Začali jsme 01.09. za vzrušujících momentů v krásné nové školní budově, kterou jsme chtěli 18.09.1938 slavnostně otevřít. Bohužel už jsme neotevřeli. Sotva jsme napsali třídní knihu a sestavili rozvrh hodin, byla nařízena mobilizace a pak vzrušující události valily se jako lavina. A potom přišel Mnichov. Museli jsme opustit Hošťálkovice. Dne 07.10.1938 před příchodem německého vojska jsme odešli.“ Řídící učitel Tetens se do školy po osvobození již nevrátil.

V roce 1975 se ke škole připojila i malotřídní základní škola v Ostravě-Lhotce, a to do roku 1993, kdy byla opět zřízena jako samostatná.

© 2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice
Statutární město Ostrava - oficiální portál

Tato webová prezentace je provozována v Centru ICT služeb statutárního města Ostravy.
Projekt Centrum ICT služeb města Ostravy, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07293 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.