Akce Spolku rodičů v letošním školním roce

Vážení rodiče,

dovolte, abych vás jménem Spolku rodičů při MŠ a ZŠ Hošťálkovice přivítala v letošním školním roce.

Prostřednictvím tohoto dopisu bychom vás chtěli seznámit s činností Spolku rodičů a akcemi, které budeme v letošním školním roce pro vaše děti organizovat.

První akcí letošního roku bude Sportovně kulturní den, který se bude konat již v pátek 23.9. ve sportovním areálu u základní školy. Touto akcí bychom chtěli neoficiálně zahájit užívání zrekonstruovaného sportovního areálu, ale především slavnostně přivítat prvňáčky mezi školou povinné děti, rodičům prvňáčků budou rozeslány pozvánky. Toto přivítání bude probíhat za účasti třídní učitelky prvňáčků paní Mgr. Wilpertové a ředitele školy pan Mgr. Šinka. Tento den bychom chtěli pojmout také jako společné setkání rodičů žáků naší školy a školky. Bude připraveno občerstvení, jehož prodej by měl pomoci v získání financí na níže uvedené akce pro děti.

Další akcí bude 10.11. velmi oblíbený Lampiónový průvod. V podvečer tohoto dne se sejdeme všichni v areálu školy. Doufáme, že se opět podaří díky aktivitě žáků 8. a 9. ročníku zrealizovat „Strašidelná škola“, kdy mají děti mladších ročníků a mateřské školy možnost zažít školu v netradičním pojetí strašidel, duchů a dalších hrůzostrašných stvoření. Po setmění se projdeme ulicemi naší obce a vracíme se zpět do areálu, kde je pro děti připraven zdarma čaj, pro dospělé pak medovina, či svařené víno. Budeme se snažit zajistit ohňovou show, která měla velký ohlas a dále pak drobné překvapení pro všechny děti.

Následovat bude 25.11. Advent s vánočním jarmarkem – jedná se o tradiční zahájení adventního času zapálením 1. adventní svíce a krátkým vystoupením školního sboru. Následně probíhá jarmark, na kterém žáci naší školy prodávají své výrobky především s vánoční tématikou. Pro všechny je připraveno občerstvení v jídelně ZŠ. Finance utržené z jarmarku jednotlivé třídy využívají na financování výletů a dalších zájmových aktivit.

5.12. navštíví MŠ i ZŠ Mikuláš s anděly a čerty. Všechny děti budou obdarovány sladkostí. Tohoto úkolu se vždy velmi zodpovědně zhostí žáci 8. a 9. třídy.

Z kraje roku, 11.2., se všichni příznivci sejdou na již tradičním a velmi oblíbeném Školním plese v místním KD. Budeme rádi za vaši hojnou účast na tomto plese, kde není cílem nic jiného, než získání financí na akce pro naše děti ve škole a školce.

20.5. se sejdou všichni cyklisté, opět z řad našich žáků, aby se mohli projet po trati závodu S kolem kolem Hošťálkovic. Všichni účastníci jsou obdarování diplomem, medailí, vlastním startovním číslem s logem závodu a drobným občerstvením. Ti nejlepší pak získávají poháry, vítězné dresy a dárky, především v podobě sportovních potřeb.

Se školním rokem se symbolicky rozloučíme 16.6. na Dni plném her. Odpoledne tohoto dne mohou děti strávit v areálu školy při různých zábavných činnostech – sportovní hry, tvůrčí dílny, jízda na koni, ukázka požární techniky a další. Na děti rovněž čeká drobné občerstvení.

Všechny zde uvedené akce se těší velké tradici a jsou dětmi bohatě navštěvovány. Finance na ně se snažíme získat především organizováním Školního plesu a také z podpory ÚMOb Hošťálkovice, či Magistrátu města Ostravy.

Bohužel tyto finance nepokryjí všechny náklady, a proto bychom vás rádi požádali o finanční pomoc v podobě příspěvku 200,-Kč za žáka či dítko v MŠ. Příspěvky, prosíme, uhraďte třídnímu učiteli/učitelce do konce měsíce října 2016.

Vyúčtování hospodaření Klubu rodičů máte samozřejmě k dispozici.

Kromě finanční pomoci, bychom chtěli vás, rodiče, požádat o pomoc při organizaci těchto akcí, jejichž cílem je zpestřit dětem školní rok a umožnit jim prožít chvíle i mimo školní budovu při společných aktivitách.

Vzhledem k tomu, že každý ročník by měl mít jednoho zástupce z řad rodičů, žádáme především rodiče prvňáčků, aby delegovali svého zástupce. Rodiče, kteří mají zájem o aktivní účast ve Spolku rodičů mohou své kontaktní údaje zaslat na adresu klubrodicuhostalkovice@seznam.cz. Na tuto adresu je možné směřovat jakékoli dotazy ohledně konání akcí, které pořádá Spolek rodičů.

Děkujeme vám za pozornost, vaši spolupráci a doufáme, že se setkáme na některé z uvedených akcí.

Bc. Kamila Mazurová

Předsedkyně Spolku rodičů