Platba za ŠD – 2. pololetí

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je v současné situaci stále omezen vstup cizích osob do budovy školy, pošlete prosím platbu za ŠD pro 2. pololetí prostřednictvím vašeho dítěte.

Celou částku (500,- Kč) je vhodné vložit do obálky, kterou označíte jménem dítěte. Žák může obálku odevzdat hned ráno třídní učitelce nebo odpoledne v družině vychovatelkám. Obratem obdržíte stejnou cestou potvrzení o zaplacení.

Poplatek je nutné uhradit do 29. 1. 2021 (týká se žáků 1. a 2. třídy, žáci 3. třídy částku hradí po nástupu k prezenční výuce)

Děkuji za pochopení a spolupráci

Za kolektiv ŠD

Simona Kupcová Jánská