Veřejné služby

Cvičební systémy

 • Metoda spirální stabilizace páteře (SPS) = Metoda stabilizace a mobilizace páteře (SM-systém)
 • Jógová cvičení
 • Cvičení s rehabilitačními pomůckami (míče, overbally, Thera-Bandy, labilní plochy)
 • Spirální dynamika
 • Posturální vývojová terapie

Uvolňovací techniky

 • Měkké techniky
 • Ošetření spoušťových bodů (Trigger points)
 • Mobilizace kloubů a páteře
 • Trakční techniky

Alternativní techniky

 • CSO (kraniosakrální terapie)
 • Akupresura, TUINA masáž
 • Baňkování
 • Ladičky (harmonizace těla)