Dotazník k zápisu pro šk. r. 2022/2023

Vážení rodiče, na tomto odkazu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeafxerF1BBtUA2neuzFjR7ai7OROkPzGxZ8CyMdvo-0dxAlg/viewform

se můžete vyjádřit k průběhu zápisu pro školní rok 2022/2023.