Zápis do 1. třídy (1. až 30. 4. 2021)

Zápis do 1. třídy bude probíhat na stránkách školy elektronicky, a to od 1. do 30. dubna 2021.

Vyplněnou elektronickou přihlášku bude potřeba podepsat a doručit do školy.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA