Výchovný poradce

Mgr. Hana Demlová

hdemlova@zsvyhledy.cz

Mgr. Radim Šink – kariérové poradenství

rsink@zsvyhledy.cz

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

Informace k přihláškám na střední školy
30. 11. a 1. 12. 2018 Výstaviště Černá louka – Středoškolák, vysokoškolák 2018 (prezentace škol)

do 1. února 2019 poslat e-mail na info@zsvyhledy.cz

  • 2 školy a obory, na které bude podána přihláška
  • pořadí škol a oborů (1. a 2. škola)
  • IZO škol
  • kódy oborů

• přihlášky tiskne škola
• zákonní zástupci zkontrolují správnost údajů na vytištěných přihláškách a doplní chybějící údaje (včetně podpisů uchazeče a zákonného zástupce)
• zákonní zástupci zajistí POVINNOU LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU, pokud to daný obor vyžaduje

  • lékař potvrdí přihlášku

• nejpozději do 1. března 2019 doručí zákonní zástupci přihlášku řediteli školy, na kterou se žák hlásí (střední školy)
• průběžně sledujte informace na webových stránkách škol, na které se žáci hlásí

Termíny jednotných přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna 2019

 

Radim Šink, 725 059 530