Výchovný poradce

Mgr. Hana Demlová

hdemlova@zsvyhledy.cz

Mgr. Radim Šink – kariérové poradenství

rsink@zsvyhledy.cz

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

Do 1. března 2018 se podává přihláška řediteli střední školy.

Pro 1. kolo lze podat 2 přihlášky.

Pozor na obory, které potřebují LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ!!!