Základní informace ke znovuotevření MŠ

POKYNY K PROVOZU MŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Provoz bude opět zahájen 25. 5. 2020 od 06:00 hodin do 16:00 hodin

Pokyny k provozním podmínkám MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření.

Celý dokument naleznete na stránkách MŠMT.

 

CESTA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘÍCHOD K MŠ

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška).
 • Dodržení odstupů 2m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat shromažďování osob před školkou a v prostorách zahrady MŠ.
 • Pří vstupu do MŠ si rodiče i děti vydesinfikují ruce.
 • Při vstupu do MŠ bude dětem změřena teplota.

 

V PROSTORÁCH MŠ

 

 • Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to po dobu nezbytně nutnou (předání a vyzvednutí dětí).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 • Neprodleně po přezutí si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě, děti si jídlo samy neberou, obslouží je personál MŠ.

 

PODEZŘENÍ NA PŘÍZNAKY COVID-19

 

 • Při prvním vstupu do MŠ předloží zákonný zástupce čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do MŠ. Dokument naleznete ke stažení na webových a facebookových stránkách MŠ. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.https://uloz.to/file/Euax5b4iVt1e/priloha-cestne-prohlaseni-pdf
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí vstoupit do MŠ.
 • Pokud se u dítěte prokážou známky nákazy virem  během dne, budou ihned kontaktováni rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.