Základní informace k otevření školy pro 1. stupeň

Vážení rodiče,

v pondělí 25. 5. 2020 se otevírá škola pro žáky 1. až 5. třídy.

Na základě předběžných počtů, které máme k dnešnímu dni k dispozice, bude organizace vypadat takto:

 • žáci budou ve svých třídách, po celou dobu by měli být v rámci třídy ve styku se dvěma pedagogickými pracovníky:
  • 1. třída Mgr. Iva Wilpertová, Bc. Simona Kupcová Jánská
  • 2. třída Mgr. Simona Tomová, Marcela Hustákoviá
  • 3. třída Mgr. Lenka Krämerová, Lucie Šofrová
  • 4. třída Mgr. Šárka Sedláčková, Bc. Eva Chrostková
  • 5. třída Mgr. Emil Morav, Martin Věžník
 • výuka v 1. až 3. třídě bude probíhat 2 vyučovací hodiny s třídní učitelkou
 • výuka ve 4. a 5. třídě bude probíhat 3 vyučovací hodiny s třídním učitelem/učitelkou
 • nadále probíhá výuka přes internet, žáci, kteří budou ve škole již doma nic dalšího dělat nebudou (budou to mít splněno ze školy)
 • po skončení výuky vede třídu další pedagogický pracovník, budou probíhat řízené činnosti (hry, tvoření apod.)

Organizace příchodu do školy:

 • 2., 4. a 5. třída přichází ke škole mezi 7.45 a 7.55
 • 1. a 3. třída přichází ke škole mezi 8.00 a 8.10
 • u vstupu bude pracovník školy, který bude zajišťovat organizaci
 • sourozenci z různých ročníků mohou přijít pohromadě

Organizace obědů:

 • 1. třída 11.15 – 11.35
 • 2. třída 11.40 – 12.00
 • 3. třída 12.05 – 12.25
 • 4. třída 12.30 – 12.50
 • 5. třída 12.55 – 13.15
 • obědy si prosím sami přihlaste u vedoucí školní jídelny

Organizace odchodu ze školy:

 • žáci 1. třídy budou po obědě v družině
 • žáci 2. až 4. třídy se po obědě vracejí do svých tříd
 • žáci 5. třídy odcházejí po obědě domů
 • rodiče písemně upřesní, zda si dítě vyzvednou u školy, nebo zda dítě odchází samo domů (a čas odchodu)
 • provoz školy bude do 16.00

Ostatní informace:

 • do 18. 5. 2020 mohou rodiče žáků 1. stupně vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy, pokud tak již neučinili
 • povinností rodičů je podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění příloha_čestné_prohlášení
 • při neúčasti přihlášeného žáka rodič absenci omlouvá třídnímu učiteli, přestože se absence nezapočítává do celkové absence
 • žáci mají povinnost mít 2 roušky a sáček na roušku
 • ranní družina není v provozu
 • při změně počtu žáků může dojít ke změně organizace výuky tak, aby byla dodržena stanovená hygienická pravidla
 • podrobnější informace budou poskytnuty 20. května, tedy až budeme znát konečné počty žáků

S nejasnostmi či doplňujícími informacemi se prosím obracejte přímo na ředitele školy prostřednictvím e-mailu info@zsvyhledy.cz, kde na sebe zanechte telefonní kontakt.

Děkuji.

Radim Šink, ředitel