Úkoly pro předškoláky

Tento týden máme téma „Zdraví a vitamíny“ a k tomu jsme si pro naše předškoláky připravili pár úkolů.

Poslech písně: „Bacil“ https://www.youtube.com/watch?v=nv3JCEvvgSs

Nácvik básně: „Vitamíny“

Vypracování pracovních listů: „Vitamíny“, „Bacily“

https://uloz.to/file/ZRbKYcHfV3nt/vitaminy-distancni-vyuka-pdf

Výtvarnná činost: „Bacil“ https://uloz.to/file/KH5rOtpqAZzW/bacil-vc-distancni-vyuka-pdf

Děkujeme za spolupráci! 🙂