Aktuality – informace pro rodiče žáků 1. třídy

Třídní učitelka: Mgr.Simona Tomová               STomova@zsvyhledy.cz

*******************************************************************************

INFORMACE 

VÝUKA:

PROSÍM O PEČLIVOU DOMÁCÍ PŘÍPRAVU NA ČTENÍ.

PROCVIČUJTE PSANÍ PÍSMEN, SLOV A VĚT. DIKTÁT SLOV A KRÁTKÝCH VĚT.

TRÉNUJTE SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ.Děkuji

 

AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN:

  • 23. 5.FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD na konec šk.roku

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN:

  • 15. 6. – HOŠŤÁLKOVICKÁ POUŤ – krátké vystoupení žáků naší školy v odpoledních hodinách
  • 16. 6. – odjezd na ŠVP

 

PLÁN UČIVA OD 13. 5. – 24. 5.2019      

ČJ     

Nácvik psaní písmen, slabik, slov a vět. Opis a přepis slabik, slov a vět.
Diktát slov a krátkých vět.
Čtení  slov a vět. Nácvik plynulého čtení – čtení s porozuměním.
Práce se skládací abecedou, stíratelnou tabulkou.

Numerace  v oboru čísel do 20.
Posloupnost čísel. Porovnávání čísel.
Číselná osa (znázornění na čís.ose).
Číselný rozklad.
Slovní úlohy + dramatizace.
Práce s kartami čísel a teček, znaménky. Počitadlo. Kostky. Matematické pyramidy.
M-G: Geometrické útvary.
PRV                  
Domácí mazlíčci

 

 

AKCE na červen:

  • Škola v přírodě –  Malenovice: termín 16. 6.- 21. 6.2019
 **********************************************************************************