Aktuality – informace pro rodiče žáků 1. třídy

třídní učitelka: Mgr. Ivana Wilpertová

individuální konzultace:
ráno od 7:15 do 7:40
odpoledne po telefonické domluvě, sborovna: 595693002

 

DŮLEŽITÉ INFO:

 

AKCE NA LEDEN:

23. 1. 2020 – DEN SLABIKÁŘE (ukázková hodina pro rodiče, pasování dětí na čtenáře, začátek hodiny v 16:00)

28. 1. 2020 – KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ (DLO, Mumínci, cena 60,- Kč, den bez výuky, s sebou svačinku a pití,         o přepravě dětí do divadla vás budu informovat)

30. 1. 2020 – PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ (výuka dle rozvrhu)

 

                       ROZVRH HODIN 

       
PO ČJ  M  ČJ HV  AJ
ÚT ČJ  PRV  VV   
ST ČJ  ČJ  TV  
ČT ČJ  ČJ TV  
Atl  ČJ  PRV  

Tento rozvrh je platný od středy 27. 9. 2019

 

                     PLÁN UČIVA OD 20. 1. 2020 do 24. 1. 2020

ČJ Čtení slov, vyznačování slabik s písmenem R, V,  čtení s porozuměním, výrok pravdivý a nepravdivý, tvoření slov a vět. Nácvik psacího písma.

Děti čtou denně ze Slabikáře, procvičují psací písmo, slabiky a slova.

M Psaní číslice 8, orientace na číselné ose, porovnávání čísel do 8, číselný rozklad, o několik více, počítání do 8, jednoduché slovní úlohy.

Geometrie – základní geometrické tvary.

 PRV Části dne, popis obrázků, rozhovor. Hodiny.
 VV+PČ

 

 

                                  Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020 
Keramika Mgr.Alena Bartošová
PO nebo ST 14:00 – 15:30
Deskové hry Mgr. Radim Šink
 ST  14:00-14:45
 Angličtina pro prvňáčky Mgr. Natálie Věžníková  PO  11:45 – 12:30
     

 

Cena 350,- Kč na 1 pololetí

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Zahájení školního roku – pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny – úterý 29. října a středu 30. října 2019
Vánoční prázdniny – budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020
Vyučování začne – v pondělí 6. ledna 2020
Ukončení 1. pololetí – 30. ledna 2020
Jednodenní pololetní prázdniny – na pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny – 10. 2. – 16. 2. 2020
Velikonoční prázdniny – 9. dubna 2020 a pátek 10. dubna 2020
Ukončení školního roku –  30. června 2020
Hlavní prázdniny – od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020