Aktuality – informace pro rodiče žáků 1. třídy

Třídní učitelka: Mgr.Simona Tomová               STomova@zsvyhledy.cz

*******************************************************************************

INFORMACE 

VÝUKA:

ČTĚTE S DĚTMI PRAVIDELNĚ. Vážeme slabiky a plynule čteme celá slova, věty

PROSÍM O PEČLIVOU DOMÁCÍ PŘÍPRAVU NA ČTENÍ.

PROCVIČUJTE PSANÍ PÍSMEN, SLABIK, SLOV. Děkuji

 

AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN:

27. 3. – akce „UKLIĎME ČESKO“, podrobné info v pondělí

AKCE NA MĚSÍC DUBEN:

11. 4. – třídní schůzky od 15,30hod.

 

 

PLÁN UČIVA OD 11. 3. – 29. 3.2019      

ČJ     

Nácvik psaní písmen, slabik, slov a vět. Opis a přepis slabik, slov a vět.
Čtení  slov a vět. Nácvik plynulého čtení – čtení s porozuměním.
Práce se skládací abecedou, stíratelnou tabulkou.

Numerace  1 – 10.
Posloupnost čísel. Porovnávání čísel.
Číselná osa (znázornění na čís.ose).
Číselný rozklad.
Slovní úlohy + dramatizace.
Práce s kartami čísel a teček, znaménky. Počitadlo. Kostky. Matematické pyramidy.
M-G: Geometrické útvary.
PRV                  
 JARO

AKCE na červen:

  • Škola v přírodě –  Malenovice: termín 16. 6.- 21. 6.2019
 **********************************************************************************