Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace, dle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhodl takto (viz příloha):

Oznámení web 2020

všichni žáci jsou přijati k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021, s nástupem od 1. 9. 2020.

 

5. 5. 2020

Mgr. Radim Šink