Projekty a dotace

Ve školním roce 2016/2017 jsme zapojeni do těchto projektů:

 • Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP – projekt Podpora vzdělávání
  • Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
   společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,
   podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
 • Hodina pohybu navíc
  • Pokusné ověřování 1 hodiny týdně tělesné výchovy pro 1. až 3. ročník v rámci školní družiny.
 • Olympijský víceboj
  • Pomocí analýzy fyzických schopností dětem pomáháme najít sporty, které je budou bavit, i místa, kde se jim mohou věnovat ve svém okolí.