Povinná distanční výuka pro předškolní děti

Distanční výuka pro předškolní děti.

 

Od 1.3.2021 se na základně krizového opatření plošně vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v §184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V souladu s ustanovením §184a školského zákona z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona není možná osobní přítomnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

  1. a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tj. děti, které by od září 2021 nastoupily do 1.třídy ZŠ).
  2. b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Off- line vzdělávání

Jako formu distančního vzdělávání jsme pro naši MŠ zvolili off-line vzdělávání, tedy vzdělávání na dálku, které neprobíhá přes internet.

Každé pondělí, počínaje 1.3.2021 do konce trvání této situace, budou na webových stránkách (http://zsvyhledy.cz/category/materska-skola/aktuality-ms/) vypsány úkoly na daný týden.

Na konci týdne, tj. pátek, v době od 8:00 do 12:00, bude u hlavního vchodu do MŠ, nachystán úložný box, do kterého budete úkoly odevzdávat.

Pro rodiče, kteří nemají možnost dětem úkoly vytisknout, budou v MŠ úkoly vytištěné a připravené k vyzvednutí každé úterý v době od 8:00 do 12:00 (v tomto týdnu také ještě ve středu 3.3.2021 od 8:00do 12:00).

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Při nemožnosti se zapojit do distanční výuky (nemoc, úraz, apod.) je nutné dítě omluvit do 3 dnů

  1. písemně (SMS zprávou, zprávou na facebookové stránky MŠ Hošťálkovice)
  2. telefonickým vzkazem

 

Distanční výuka je založena především na komunikaci mezi MŠ a rodiči a našim účelem je, aby tato spolupráce měla pozitivní dopad na úspěšné vzdělávání dětí. V případě jakýkoliv dotazů či žádostí o tipy na tématicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí se nebojte se na nás obrátit. Své dotazy pište do zprávy na facebook MŠ Hošťálkovice nebo na email třídní učitelky třídy „Lištičky“ pí. uč. Bc Terezy Vojtkové: tvojtkova@zsvyhledy.cz

Děkujeme za spolupráci, společně to zvládneme! 🙂