Plavání

Vážení rodiče,

již příští měsíc od 4.2.2019 nám začínají lekce plavání. Prosíme rodiče, kteří se ještě nepodepsali na seznam, který se nachází na parapetu u okna, aby tak učinili. Přihlášení na začátku školního roku bylo závazné! Svým podpisem tak potvrdíte, že jste seznámení s informacemi o plavecké kurzu.
Kurz prosím uhraďte nejpozději do 30.1.2019 p. uč. Bc. Tereze Vojtkové.
Platbu můžete provést:
V liché týdny: 7:00-8:30; 12:00-12:30
V sudé týdny: 12:00-12:30; 14:00-16:00