Platba za školní družinu

Vážení rodiče,

do 31.1. 2018 máte možnost uhradit platbu za druhé pololetí. Částku 300Kč uhraďte v hotovosti k rukám paní vychovatelky Kupcové Jánské.

Děkujeme za spolupráci