Aktuální informace k provozu ZŠ v době od 14. 10. do do 1. 11. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření .
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.
……………
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení, ……….

Výuka – pro všechny žáky zahajujeme 14. 10. 2020 online výuku, která bude organizována dle současného rozvrhu hodin (bez výchov) – tzn. od 8.00 do 13.30.

Informace o průběhu a organizaci jednotlivých hodin pro 1. – 5. ročník vám sdělí třídní učitelé.

Informace o průběhu a organizaci jednotlivých hodin pro 6. – 9. ročník najdou žáci v Google Učebně.

Distanční výuka je od nového školního roku ze zákona povinná. Neúčast žáka musí být omluvena zákonným zástupcem.

Obědy – po dobu vzdálené výuky mají děti odhlášené obědy. Pokud budete chtít obědy odebírat, a nově je to možné, je potřeba obědy přihlásit.

Obědy bude možné vyzvedávat v době od 11:15 do 11:30. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je nutné dodržovat všechna hygienická opatření (roušky, desinfekce, rozestupy……..).

26. a 27. říjen jsou vyhlášeny MŠMT jako dny volna, následuje státní svátek 28. 10. a podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020. V tomto týdnu nebudou k dispozici obědy.

Ošetřovné – informace k této problematice získáte na webu MPSV ČR – odkaz ZDE.