Organizace školního roku 2017/18

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18
 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017

                    Začínáme v 8 hodin – sraz před školou.

 • Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018
 • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018
 • Podzimní prázdniny připadnou  ve čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v  sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018
 • Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 12. března 2018 do 18. března 2018
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
 • Hlavní prázdniny budou trvat od  pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018