Odpaďáček

V tomto pololetí jsme se opět rozhodli zapojit do projektu Odpaďáček a přispět trošku k ochraně životního prostředí.

Pro začátek sbíráme:

  • papír – kontejner u školy bude přistaven v měsíci květnu

  • hliníkové plechovky – kontejner je ve škole

  • víčka z PET lahví – pytle na víčka jsou ve škole

  • použitý olej z  kuchyně – každou středu před vyučováním přebírá od žáků paní uklízečka.

A abychom věděli co a jak, proběhly na škole 8. března 2019 úvodní besedy.

dig

dig

dig

dig