Náhradní lekce atletiky

Náhradní lekce atletiky z minulého šk. roku, proběhnou v úterý 22.9.2020 a 29.9.2020 v 16:00 hod.