Kontakt na TU

Třídní učitel: Mgr. Emil Morav

Telefon:        595 693 002 – sborovna

E-mail:          EMorav@zsvyhledy.cz