Informace ke znovuotevření školy pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

v pondělí 25. 5. 2020 se otevírá škola pro žáky 1. stupně.

Připomínáme:

  • žáci 2., 4. a 5. třídy přichází ke škole mezi 7.45 a 7.55
  • žáci 1. a 3. třídy přichází ke škole mezi 8.00 a 8.10
  • u vstupu bude pracovník školy, který bude zajišťovat organizaci
  • žáky si před školou vyzvednou TU
  • žáci mají povinnost mít 2 roušky a sáček na odložení použité roušky
  • před nástupem do školy žáci odevzdají TU  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které je k dispozici ZDE
  • bez tohoto čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn a rodiče budou o této skutečnosti informováni
  • další věci si žáci donesou dle pokynů TU

 

  • rodiče TU písemně upřesní, zda si dítě vyzvednou u školy, nebo zda dítě odchází samo domů (a čas odchodu)
  • při neúčasti přihlášeného žáka rodič absenci omlouvá třídnímu učiteli, přestože se absence nezapočítává do celkové absence