Informace k otevření školy pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, v souladu s pokyny MŠMT  „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“

a v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníku.
 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 m.
 Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
Obsahem bude učivo z předmětů přijímací zkoušky – Jč, M, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy vždy na pondělí a středu od 9 do 11 hodin.

Žáci budou mít sebou 2 roušky a sáček na odložení roušky. Školní jídelna bude v provozu až od 25. 5. 2020.

Na první lekci, tzn. 11. 5. si žáci přinesou podepsané  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které je k dispozici ZDE

Žádáme rodiče žáků 9. třídy, aby TU nebo vedení školy do 7. 5. oznámili, kteří žáci se přípravy zúčastní.

Při příchodu do školy 11. 5. musí žáci při čekání před školou dodržovat 2 m rozestupy, musí mít nasazenu roušku. Před školou si je vyzvedne pedagog.