Dotace a projetky

Projekt z výzvy OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování

Název projektu: Podpora vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002865

Naše škola realizovala ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.

Základní informace o výzvě zde:Vyzva_Sablony_avizo_na_web

Název projektu: Podpora vzdělávání 2

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010296

Naše škola realizuje ve školním roce 2018/2019 projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.

Základní informace o výzvě zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Dotační program Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019

Název projektu: Komplexní program všeobecné prevence RCH na ZŠ Ostrava-Hošťálkovice

Naše škola realizuje ve školním roce 2018/2019 projekt financovaný z prostředků Moravskoslezského kraje.