Dotace a projetky

Projekt z výzvy OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování

Název projektu: Podpora vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002865

Naše škola realizuje ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.

Základní informace o výzvě zde:Vyzva_Sablony_avizo_na_web