28. června 2018

Upozornění pro rodiče


Prázdninový provoz školy – pro rodiče žáků, kteří si nevyzvednou vysvědčení 29. 6. 2018: 2. 7. 2018 v době od 9 do 14 hodin 9. 7. 2018 v době od 9 do 14 hodin a následně až v posledním srpnovém týdnu. Pro vysvědčení si může přijít zákonný zástupce žáka, který se prokáže  občanským průkazem (vzhledem […]

26. června 2018

Aktuality – informace pro rodiče žáků 3. třídy


TU: Mgr. Lenka Krämerová  V pátek 29.6. předání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku v kulturním domě. Sraz žáků v 8,15 před KD. Všem přeji krásné prázdniny! ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18   Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017 Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018 Období […]

25. června 2018

Informace pro strávníky a žáky navštěvující ŠD


V pátek 29. 6. 2018 se budou vydávat obědy od 10 hodin do 11.30. ŠD bude v provozu od 10 do 14.30 hodin.    

22. června 2018

Organizační změny od nového školního roku 2018/2019


Vážení rodiče, od nového školního roku přebírá pí učitelka Lenka Krämerová současnou 1. třídu. Od školního roku 2018/2019 měníme dosavadní zvyklost vedení tříd na 1. stupni, kdy upouštíme od systému vedení od 1. do 5. třídy jedním učitelem. Nově budou vést pí učitelky od 1. do 3. třídy a pro 4. a 5. třídu bude […]

17. května 2018

Atletika – formuláře k podpisu


Vážení rodiče, dnes všichni atleti, tedy členové AK Hošťálkovice, dostali 2 formuláře. Jedná se o naplnění evropského nařízení k nakládání s osobními údaji, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Všichni členové AKH jsou zároveň členy Českého atletického svazu a České unie sportu. Za každou z těchto organizací je tedy potřeba vyplnit a podepsat jeden […]

14. května 2018

Škola v přírodě – informace zdravotníka, formuláře


Pro účast na školu v přírodě potřebujete lékařské potvrzení o účasti na zotavovací akci. Nám stačí kopie. Toto potvrzení mnozí z Vás máte, jeho platnost byla 12 měsíců (nově 24 měsíců) – platí pro tábory, lyžařské kurzy i školy v přírodě. Lékař toto potvrzení většinou vytiskne přímo z počítače. Pro ty lékaře, kteří tento formulář […]

17. ledna 2018

Webové stránky AKH


Atletický klub Hošťálkovice má vytvořeny webové stránky: http://atletikahostalkovice.cz/ Na stránkách najdete plánované ZÁVODY zejména pro mladší a starší žactvo (ročníky 2003-2006). Na většině závodů mohou startovat pouze registrovaní závodníci Českého atletického svazu. Znovu připomínám, že bez lékařského potvrzení není možné atleta registrovat. Proto prosím všechny, kteří dosud nebyli na vstupní lékařské prohlídce (ročníky 2007 a […]

16. ledna 2018

Platba za školní družinu


Vážení rodiče, do 31.1. 2018 máte možnost uhradit platbu za druhé pololetí. Částku 300Kč uhraďte v hotovosti k rukám paní vychovatelky Kupcové Jánské. Děkujeme za spolupráci

22. prosince 2017

Plavecký výcvik


12. října 2017

Atletika 3. a 4. třída – čtvrtek


Odpolední trénink (čtvrtek 15.00 – 16.00) je přesunut do tělocvičny. Platí od 12. 10. 2017. Radim Šink