28. června 2018

Upozornění pro rodiče


Prázdninový provoz školy – pro rodiče žáků, kteří si nevyzvednou vysvědčení 29. 6. 2018: 2. 7. 2018 v době od 9 do 14 hodin 9. 7. 2018 v době od 9 do 14 hodin a následně až v posledním srpnovém týdnu. Pro vysvědčení si může přijít zákonný zástupce žáka, který se prokáže  občanským průkazem (vzhledem […]

26. června 2018

Aktuality – informace pro rodiče žáků 1. třídy


  DŮLEŽITÉ INFO třídní učitelka: Mgr. Pavla Hermannová, kontakt: e mail: PHermannova@zsvyhledy.cz, kontakt. tel. 777 01 63 88 Seznam pomůcek pro 2. ročník Obaly na sešity a knihy, stíratelná tabulka + fix, přezůvky se světlou podrážkou, úbor do Tv + sálovou obuv se světlou podrážkou v plátěném pytlíku. Pouzdro: pastelky, 2 pera, 3 tužky, nůžky s tupou […]

25. června 2018

Informace pro strávníky a žáky navštěvující ŠD


V pátek 29. 6. 2018 se budou vydávat obědy od 10 hodin do 11.30. ŠD bude v provozu od 10 do 14.30 hodin.    

22. června 2018

Organizační změny od nového školního roku 2018/2019


Vážení rodiče, paní učitelka Pavla Hermannová v tomto školním roce končí po 6 letech své působení na naší škole. Od nového školního roku bude třídní učitelkou pí učitelka Lenka Krämerová, která již třídu vedla v rámci zástupu za nemocenskou dovolenou. Děkujeme paní Hermannové za její 6letou práci v Hošťálkovicích. Máte-li případné dotazy, obracejte se přímo […]

17. května 2018

Atletika – formuláře k podpisu


Vážení rodiče, dnes všichni atleti, tedy členové AK Hošťálkovice, dostali 2 formuláře. Jedná se o naplnění evropského nařízení k nakládání s osobními údaji, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Všichni členové AKH jsou zároveň členy Českého atletického svazu a České unie sportu. Za každou z těchto organizací je tedy potřeba vyplnit a podepsat jeden […]

14. května 2018

Škola v přírodě – informace zdravotníka, formuláře


Pro účast na školu v přírodě potřebujete lékařské potvrzení o účasti na zotavovací akci. Nám stačí kopie. Toto potvrzení mnozí z Vás máte, jeho platnost byla 12 měsíců (nově 24 měsíců) – platí pro tábory, lyžařské kurzy i školy v přírodě. Lékař toto potvrzení většinou vytiskne přímo z počítače. Pro ty lékaře, kteří tento formulář […]

17. ledna 2018

Webové stránky AKH


Atletický klub Hošťálkovice má vytvořeny webové stránky: http://atletikahostalkovice.cz/ Na stránkách najdete plánované ZÁVODY zejména pro mladší a starší žactvo (ročníky 2003-2006). Na většině závodů mohou startovat pouze registrovaní závodníci Českého atletického svazu. Znovu připomínám, že bez lékařského potvrzení není možné atleta registrovat. Proto prosím všechny, kteří dosud nebyli na vstupní lékařské prohlídce (ročníky 2007 a […]

16. ledna 2018

Platba za školní družinu


Vážení rodiče, do 31.1. 2018 máte možnost uhradit platbu za druhé pololetí. Částku 300Kč uhraďte v hotovosti k rukám paní vychovatelky Kupcové Jánské. Děkujeme za spolupráci