25. dubna 2018

Aktuality – informace pro rodiče žáků 1. třídy


  DŮLEŽITÉ INFO třídní učitelka: Mgr. Pavla Hermannová, kontakt: e mail: PHermannova@zsvyhledy.cz, kontakt. tel. 777 01 63 88 ——————————————————————————————————————— Upozornění pro rodiče:  AKCE: 24. 4. – návštěva dravců ve škole – placeno z fondu/50 kč/ 26. 4. – fotografování tříd/1 ks třídní fotografie – 50 kč, placeno z fondu/ 30. 4. – divadlo, sraz před […]

16. dubna 2018

Ředitelské volno – 7. května 2018


OZNÁMENÍ V návaznosti na § 24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO v termínu pondělí 7. 5. 2018. Ředitelské volno vyhlašuji z důvodů stavebních prací v budově ZŠ. Provoz MŠ je nepřerušen. Žákům ZŠ bude oběd automaticky odhlášen! Radim Šink

8. února 2018

Atletika – platba příspěvků na 2. pololetí


Po termínu splatnosti ještě mnozí nemají uhrazeny příspěvky. Děkujeme za nápravu :o) Pokyny pro platbu členských příspěvků Atletického klubu Hošťálkovice týká se všech žáků zařazených do atletického programu (volitelný předmět ATLETIKA) a dětí MŠ (středeční atletika) číslo účtu: 2201114433/2010 částka: 1000 Kč variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez posledního čtyřčíslí (např. 081006) poznámka pro příjemce: […]

17. ledna 2018

Webové stránky AKH


Atletický klub Hošťálkovice má vytvořeny webové stránky: http://atletikahostalkovice.cz/ Na stránkách najdete plánované ZÁVODY zejména pro mladší a starší žactvo (ročníky 2003-2006). Na většině závodů mohou startovat pouze registrovaní závodníci Českého atletického svazu. Znovu připomínám, že bez lékařského potvrzení není možné atleta registrovat. Proto prosím všechny, kteří dosud nebyli na vstupní lékařské prohlídce (ročníky 2007 a […]

16. ledna 2018

Platba za školní družinu


Vážení rodiče, do 31.1. 2018 máte možnost uhradit platbu za druhé pololetí. Částku 300Kč uhraďte v hotovosti k rukám paní vychovatelky Kupcové Jánské. Děkujeme za spolupráci

20. září 2017

Atletika – informace k lékařským prohlídkám


Vážení rodiče, děti, které dosud nejsou registrovány v Atletickém klubu Hošťálkovice, dostaly PŘIHLÁŠKU a POTVRZENÍ O VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDCE. Nutnost vstupní lékařské prohlídky vyplývá z § 4 Vyhlášky č. 391/2013 Sb, o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Aby se mohly děti účastnit mistrovských atletických soutěží (ročníky 2004, 2005, 2006 a od příštího roku […]

6. září 2017

Volitelné předměty – ATLETIKA


Volitelný předmět atletika – bližší informace Žáci 1. až 7. třídy dostali „Přihlášku do atletického programu – volitelný předmět ATLETIKA“. Tento program běží od loňského školního roku. Náplní předmětu je atletický trénink, od 2. třídy také kompenzační cvičení vedené fyzioterapeutkou pí Jurečkovou (1x za 14 dní). V rámci programu jsou žáci během roku přímo ve […]