Atletika – platba příspěvků na 2. pololetí

Po termínu splatnosti ještě mnozí nemají uhrazeny příspěvky.

Děkujeme za nápravu :o)

Pokyny pro platbu členských příspěvků Atletického klubu Hošťálkovice

  • týká se všech žáků zařazených do atletického programu (volitelný předmět ATLETIKA) a dětí MŠ (středeční atletika)

číslo účtu: 2201114433/2010

částka: 1000 Kč

variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez posledního čtyřčíslí (např. 081006)

poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Příspěvky prosím uhraďte do 31. ledna 2018.

Děkujeme.