Atletika – členské příspěvky 2. pololetí

Prosíme o kontrolu platby příspěvků za atletiku, stále evidujeme mnoho chybějících plateb.

Děkujeme.

Pokyny k platbě

Bankovní spojení: 2201114433 / 2010

Čáska na pololetí: 1 000 Kč

Variabilní symbol: datum narození (např. 15062008)

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení atleta

Pozn.:

Žáci 1. třídy, kteří nebudou navštěvovat odpolední tréninky atletiky a kteří byli zařazeni do volitelného předmětu atletika z kapacitních důvodů, příspěvky neplatí.

Děkujeme.

Radim Šink