Aktuální informace ohledně situace ve škole – COVID-19

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Od 7. 10. 2020 je v karanténě 2. třída.

Vážení rodiče,
tímto vás informujeme o pozitivním testu na Covid-19 u jednoho pedagogického pracovníka I. st. naší školy, a také tří žáků.

V tuto chvíli vedení školy spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí Ostrava (odbor protiepidemický) a řídí se jejími doporučeními.

Od úterý 15. 9. 2020 je v karanténě 3. třída.

Podstatné je, že všichni s pozitivním testem jsou BEZ JAKÝCHKOLI PŘÍZNAKŮ – jinak řečeno, pokud by nebyli testováni, vůbec by netušili, že Covid-19 mají. Z toho vyplývá, že u mnoha lidí se mohl tento virus objevit, aniž by to vůbec tušili.

Prosíme tímto všechny rodiče testovaných dětí, aby nás o výsledcích testů neprodleně informovali.

Sledujte prosím stránky školy i o víkendu, pokud by vyšly další testy pozitivně, je možné, že by další třídy musely nastoupit hned od pondělí do karantény.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Radim Šink, ředitel školy