Aktuality – informace pro rodiče žáků 9. třídy


 Informace pro 9. třídu

TU Radmila Marková, e-mail: RMarkova@zsvyhledy.cz, tel. 737 676 019

 

Ještě jednou všem děkuji za pohodový závěr školního roku, za krásné dárečky a kytičky, za dort …, prostě za všechno 

a přeji co nejkrásnější prázdniny a úspěšné vykročení do dalšího školního roku.