Aktuality – informace pro rodiče žáků 9. třídy


 Informace pro 9. třídu

TU Radmila Marková, e-mail: RMarkova@zsvyhledy.cz, tel. 737 676 019

Ve středu 13. 3. proběhne odpolední kroužek přípravy na přijímačky z organizačních důvodů v 6. vyučovací hodině.

Aktuality:

 Týdenní plány:

Matematika 25. – 29. 3.:

 • praktické využití lineárních funkcí
 • graf nepřímé úměrnosti
 • kvadratická funkce

Český jazyk: 11. – 15. 3.

 • mluvnice: VR – procvičování
 • sloh: subjektivně zabarvený popis
 • literatura: literatura 20. století – próza

Anglický jazyk: 11. – 15. 3.

 • School rules – procvičování must / mustn´t
 • giving advice – should / shouldn´t

Fyzika: 18.3. – 22.3.

 • Termonukleární reakce, syntéza – slučování jader

Přírodopis: 18.3. – 22.3.

 • Horniny usazené. Úlomkovité, organické a chemické usazeniny

Chemie 18. 3.  –  31. 3. 2019

 zdroje uhlovodíků, benzín

Zeměpis: 4.3. – 15.3.

Regiony Česka: Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský ( opakování regionů)

Dějepis:

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

 • Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2019
 • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019
 • Podzimní prázdniny připadnou  na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v  sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu  2. ledna 2019
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 4. února 2019 do 10. února 2019
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019