Aktuality – informace pro rodiče žáků 3. třídy

 

Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Krämerová         LKramerova@zsvyhledy.cz

Upozornění pro rodiče:

Ve středu 4. 9. vyučování do 11,40h. Od čtvrtku 5. 9. vyučování dle rozvrhu. Rozvrh hodin ZDE     http://zsvyhledy.cz/rozvrh-hodin-3/   

Školní rok se blíží, pár důležitých informací:

 

Seznam pomůcek pro 3. ročník

Obaly na sešity a knihy, stíratelná tabulka + fix, přezůvky se světlou podrážkou, úbor do Tv + sálovou obuv se světlou podrážkou v plátěném pytlíku.

Pouzdro: pastelky, 2 pera, 3 tužky, dobře stříhající nůžky, guma, strouhátko, náhradní fix na tabulku, kružítko (budou potřebovat až později, zatím nenechávat v pouzdře).

Do Vv a Pč: pracovní oblek (zástěra, staré triko), vodové a temperové barvy, kelímek, štětce (kulatý i plochý), voskové pastely, tuš černá, klovatina,  2x lepidlo – tuhý váleček (jedno lepidlo je vhodné mít v pouzdře), podložka (gumový ubrus) na lavici. Věci dejte, prosím, dětem do kufříku, který si nechají po celý školní rok ve třídě.

Jedno balení papírových kapesníků v krabici.

 

Sešity, výkresy, úkolníčky dětem obstarám. Nemusíte kupovat.

 

Ihned v prvním týdnu budu vybírat peníze na pracovní sešity. Částka je vyšší, neboť drahý je pracovní sešit do Aj. 

Anglický jazyk             250,-Kč

Matematika (1. díl)      62,- Kč

Český jazyk                    55,- Kč

Prvouka                          75,- Kč

Písanka (1. díl)              18,- Kč   

Celkem                         460,- Kč 

Do konce září budu vybírat rovněž peníze do třídního fondu. Částka 200,- Kč

 

 

 

 

Týdenní plán práce 9. 9. – 13. 9. 

Český jazyk  Opakování učiva 2. ročníku:

druhy vět, abeceda, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slova s di, ti ni. Psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrddých souhláskách, párové souhlásky uvnitř a na konci slova

Matematika  Opakování učiva 2. ročníku:

počítání do 20, počítání do 100, násobilka čísla 2

Prvouka  
Anglický jazyk

 

 

 

Akce září:

6. 9. Den plný her – hřiště Hošťálkovice od 16,00 hodin.

19. 9. Třídní schůzky – 15,30 hodin