Aktuality – informace pro rodiče žáků 3. třídy

Vážení rodiče, od některých dětí zatím nemám žádné úkoly z prvouky a angličtiny. Proto připomínám, že níže zadané úkoly je třeba zasílat na adresu emil.morav@seznam.cz. Úkoly mohou být nafocené nebo naskenované. Za splnění každé sady úkolů, která nahrazuje vyučovací hodinu, mají děti jedničku do aktivity v daném předmětu. Děti mohou se mnou komunikovat i osobně a posílat mi úkoly rovnou. Děkuji za spolupráci. Emil Morav

 

Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Krämerová         LKramerova@zsvyhledy.cz

Kontakty na p. uč. Morava (Prv, Aj): emil.morav@seznam.cz; 777 860 110

 

Upozornění pro rodiče:

Informace k nástupu do školy dne 25. 5.

Naše třída se bude učit 2 vyuč.hodiny (asi do 10.00 hodin).

Děti si v pondělí vyzvednu osobně před školou v době od 8.00 do 8.10.

Všechny děti budou mít v ruce vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Půjdeme si vyzvednout přezůvky ze školní skříňky.

Další dny nebudeme používat šatnu, ale budeme se přezouvat před třídou.

Děti si přezůvky budou odnášet domů.

Výuka začne v 8.15.

Prosím, aby si děti v pondělí přinesly všechny učebnice i pracovní sešity, dále pouzdro, pití a svačinu, čip + klíč od skříňky.

DĚTI MUSÍ DENNĚ NOSIT ROUŠKU NA ÚSTECH A  NÁHRADNÍ ROUŠKU V  SÁČKU!!!

Tašku se všemi školními věcmi si děti ponechají ve škole.

Domů si budou odnášet krabičku od jídla, láhev a přezůvky.

Další dny postačí, když děti budou nosit do školy pouze batůžky se svačinou, pitím, čip a přezůvky.

 

Připomínám:  sami si přihlaste děti ke stravě – pokud jste tak neučinili a máte zájem.

Hromadily se dotazy, zda si můžete dítě vyzvednou hned po vyučování s tř.uč.   ANO, MŮŽETE.

 

Po mé části výuky nastupuje k dětem paní asistentka Lucie Šofrová – telefon:

737 890 041.

Toto číslo si uložte do telefonu, budete ho potřebovat při vyzvedávání svých dětí (pokud nebudou odcházet sami).

 

Prosím Vás o sdělení následujících informací na můj e-mail (kramerovalenka@seznam.cz):

 

  • Do kdy bude Vaše dítě pobývat ve škole?  Půjde domů hned po výuce s tř.uč.?
  • Kdo bude dítě vyzvedávat, nebo zda může jít samo domů.
  • Bude se Vaše dítě stravovat v ŠJ?

 

Veškeré odchody dětí budou probíhat vždy po telefon. kontaktování paní asistentky, která pošle Vaše dítě za Vámi.

Připomínám, že rodiče nevstupují do budovy školy, čekají venku.

Nepřítomnost dětí se bude omlouvat klasicky, žákovská knížka, můj telefon…

 

Děkuji předem za zaslání informací o docházce .

Další tip na zpestření výuky: www.vcelka.cz     Na této stránce se dá nyní zdarma na nějakou dobu zaregistrovat. Jsou tam celkem zábavné úkoly pro žáky jednotlivých ročníků.

Televizní program UčíTelka byl dnes, myslím, velmi vydařený. Bude fajn, když budou děti sledovat. Hodí se jim i zopakovat učivo druhé třídy a třeba v dnešní češtině pro čtvrťáky se zase opakovala vyjmenovaná slova. Takže určitě doporučuji!

Děti při výuce mohou využít mimořádný přístup k interaktivním učebnicím Čj a Prv. Stačí, když se zaregistrují na stránkách www.ucebnice-online.cz

Další pomoc dětem: zdarma testy SCIO  https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp?fbclid=IwAR1PLDDXzvGwF6mRTO7osrrC2gJKjgy8wR8QkVxeArNKpGDDKrIoV2okE30

A další užitečné stránky:

http://matematika.hrou.cz/?fbclid=IwAR3ob96S2hCGjkgoD1glolQXxl9OYNq3Ts_Loljksiffwq7bfqDkaey1l3I

https://docs.google.com/document/d/1Kuj1bdfgZc0Kz0AfyK5XiXliW3Vka1Cys8TlIEfXlqE/mobilebasic?fbclid=IwAR2HgUxwhyHphWuAncCEJIH_aV2SOZZDlvL8pYVCwY7zxKWGt_FZ0GOFUag

 

 

 

 

 

 

 

 

 Týdenní plán práce 

9. 3. – 13. 3.

Český jazyk  Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po S

 

Matematika  Číselný obor do 1000

Sčítání a odčítání do 1000.

 

 

Prvouka Veličiny a jejich jednotky – hmotnost, objem
Anglický jazyk The furniture – nábytek, předložky – in, on, under

Odkaz na stránky, kde mohou vaše děti procvičovat vyjmenovaná slova a také násobilku:

https://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

 

 

Akce březen: