Aktuality – informace pro rodiče žáků 3. třídy

  třídní učitelka: Mgr. Ivana Wilpertová

individuální konzultace:
ráno od 7:30 do 7:45
odpoledne po telefonické domluvě, sborovna: 595693002

All-focus

 

DŮLEŽITÉ INFO:

 

 AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN:

20. 5. 2019 – PREVENCE „AZ HELP“ (výuka dle rozvrhu)

21. 5. 2019 – PREVENCE „AZ HELP“ (výuka dle rozvrhu)

22. 5. 2019 – KROUŽKOVÁNÍ PTACTVA (výuka dle rozvrhu)

23. 5. 2019 – FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDY (výuka dle rozvrhu)

24. 5. 2019 – DEN KOSTELŮ (výuka dle rozvrhu)

31. 5. 2019 – DEN DĚTÍ (den bez výuky, vycházka do Jilešovic – Kamenec, dle počasí)

 

 AKCE NA MĚSÍC ČERVEN:

13. 6. 2019 – ŠKOLNÍ VÝLET

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Termín: 16. – 21. 6. 2019

Místo: Malenovice

https://www.malenovice.com/en/

Téma: Pán prstenu


 

 

      ROZVRH HODIN OD 11. 2. 2019

PO  ČJ  M  ČD/ATL  ČD/ATL HV
ÚT  TV AJ  ČJ  M  PRV
ST  AJ  ČJ  M  VV  ČJ
ČT  ČJ  M  AJ  PČ  ČT
 ČJ  M  PRV  ČT  TV

Tento rozvrh je platný od 11. 2. 2019

ČD – čtenářská dílna
ATL – atletika
AJ – anglický jazyk

 

           PLÁN UČIVA OD 20. 5. do 25. 5. 2019

ČJ Opakování vyjmenovaných slov, zájmena, číslovky, příslovce, diktát, procvičování

(vyjmenovaná slova se učí děti dle předlohy z pracovního listu)

ČT – děti čtou denně, kontrola ČT deníku 30. 5. (čtvrtek)

 M Dělení se zbytkem, ověřování násobilky, slovní úlohy, násobení dvojciferným čísle (5. 12, 13.8)

Geometrie – přenášení úseček (děti si přinesou funkční kružítko)

 Děti mají zafixovanou násobilku 1-10

 PRV Živá příroda – člověk (lidské tělo, kůže, smysly)
 VV
AJ   30.4. – 17.5.               
6.lekce: názvy nábytku a místností -základní názvy, předložky v,na,pod.

Domácí zvířata : mazlíčci – popis

 

 

                                  Nabídka kroužků pro školní rok

Příroda zblízka Mgr. Emil Morav
 1-2krát měsíčně
 
Keramika Mgr.AlenaBartošová

 14:00-15:30
Deskové hry Mgr. Radim Šink
 čtvrtek  13:00-13:45
Šikovné ručičky Bc. Simona Jánská  středa 14:30 -15:30
Kytarový kroužek
Ing. Karel Višnický
 čtvrtek 12:30-13:20

   
     

Kroužky budou zahajovat svou činnost od 15 října.

Cena 350,- Kč na 1 pololetí

 

 

                „PLASTOŽROUT“

Jako každý rok zahajujeme sběr plastových víček.

         Všem děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

  • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
  • Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 31. ledna 2019
  • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019
  • Podzimní prázdniny připadnou  na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v  sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu  2. ledna 2019
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 4. února 2019 do 10. února 2019
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019
  • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
  • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019