Aktuality – informace pro rodiče žáků 3. třídy

 

Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Krämerová         LKramerova@zsvyhledy.cz

Kontakty na p. uč. Morava (Prv, Aj): emil.morav@seznam.cz; 777 860 110

 

Upozornění pro rodiče:

Do 15. 3. záloha na školu v přírodě ve výši 1 500,-Kč.

25. 2. Opravný test z prvouky – pro toho, kdo si chce  opravit známku (témata: látky a jejich skupenství; voda a její vlastnosti; vzduch a jeho vlastnosti; horniny a nerosty; půda)

Podrobnější vymezení testovaného učiva:

Látky a jejich skupenství: Jaká rozlišujeme skupenství látek + příklady

Voda a její vlastnosti: dvě vlastnosti vody; koloběh vody

Vzduch a jeho vlastnosti: dvě vlastnosti vzduchu

Nerosty a horniny: Uveď dva příklady nerostů a dva příklady hornin

Půda: z čeho se skládá půda; jak vzniká půda

 

Týdenní plán práce 

24. 2. – 28. 2.

Český jazyk  Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po P,

vyjmenovaná slova po S – úvod do učiva

Matematika  Číselný obor do 1000

Sčítání a odčítání do 1000.

 

 

Prvouka Veličiny a měřidla
Anglický jazyk Písemná forma angličtiny – psaní e-mailu, práce s komiksem

Odkaz na stránky, kde mohou vaše děti procvičovat vyjmenovaná slova a také násobilku:

https://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

 

 

Akce únor:

17. – 21. 2. Lyžařský kurz