Aktuality – informace pro rodiče žáků 6. třídy

Základní informace pro  školní rok  2018/19

Na pohodu

 Kontakty:

mobil: 603 178 955

email: MSinal@zsvyhledy.cz

Ve středu 22.5. odpadá z organizačních důvodů odpolední vyučování – EVVO a cvičení z fyziky.

 Týdenní plány:

Matematika (13.5. – 16.5.):

  • Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
  • Trojúhelníková nerovnost
  • Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

29.4.  – 17.5.

AJ

3A-B: Holidays

-minulý čas prostý

( po procvičení každé lekce opakování slovíček a gramatiky)

Z

 Lidé na Zemi: odlišnosti :sídla,náboženství,…

Anglický jazyk (R. Marková): 29. 4. – 7. 5.

  • 3A-B: Holidays – práce s textem – minulý čas prostý

Fyzika: 20.5. – 24.5. 

  • BOZP při práci s el. proudem, zkrat

 

Přírodopis 13. 5.  –  23. 5. 2019

Hmyz s proměnou nedokonalou