Aktuality – informace pro rodiče žáků 6. třídy

Základní informace pro  školní rok  2018/19

Na pohodu

 Kontakty:

mobil: 603 178 955

email: MSinal@zsvyhledy.cz

 

Do PČ (p. Višnický) na 27.3. si přineste tempery – budeme malovat na dřevo.

 Týdenní plány:

Matematika (25.3. – 29.3.):

  • Přenášení úhlů
  • Měření úhlů a konstrukce úhlů dané velikosti
  • Druhy úhlů podle velikosti

4.3.  -15.3.

AJ

2. lekce  Animals- čas přít. prostý a  průběhový

sloveso  muset, zájmena předmětná

( po procvičení každé lekce opakování slovíček a gramatiky)

Z

Přírodní krajiny:  savany, tropické deštné lesy, výškové stupně v krajině-  test

Anglický jazyk (R. Marková): 4. – 15. 3.

  • procvičování přítomných časů
  • The story of Chicken Licken – práce s textem
  • sloveso muset; slovíčka na známky; 2. polovina v úterý 12. 3.

Fyzika: 18.3. – 22.3.

  • Model atomu
  • Elektrické vodiče a nevodiče

 

Přírodopis 18. 3.  –  31. 3. 2019

Pavoukovci: pavouci, sekáči, roztoči

Korýši.