Aktuality – informace pro rodiče žáků 4. třídy

Prosím, aby si děti, které na besídce hrály v pohádce Popoluška, vzaly v pondělí svůj kostým. Představení ještě sehrajeme pro 1. stupeň.

Pro děti, které se rozhodly vyrobit si herbář, vkládám níže informace.

Prosím rodiče, jestli by mohli podpořit naši snahu o efektivní recyklaci odpadového materiálu. 

Sbíráme:

použitý potravinářský olej (paní školnice slévá olej z PET lahví do kanystru každou středu před vyučováním)

papír a karton (do školy se bude nosit ve stanovený týden v květnu nebo červnu)

hliníkové plechovky a jiný odpad (ve škole je pro tento odpad vyčleněn speciální kontejner)

víčka od nápojů, drogerie, kosmetiky apod. (ve třídě je pro tento účel vyčleněná krabice)

Sběrem recyklovatelných materiálů vedeme dětí k odpovědnému přístupu k závažným problémům, které ohrožují životní prostředí každého z nás.

 

Týdenní plán 20. 5. – 24. 5.

 

Testování:

V průběhu týdne si napíšeme diktát zaměřený na shodu přísudku s podmětem.

St 22. 5. Test z M – aritmetický průměr

Čt 23. 5. Test z Přv – ekosystém lesa

Pá 17. 5. Test z Čj – shoda přísudku s podmětem

 

Čj

Shoda přísudku s podmětem

M

Aritmetický průměr

Aj

The Animals (Have you got any pet? – konverzace s novou slovní zásobou)

Ekosystém les

Vl

České země za Přemyslovských králů

 

Jaké informace by měl obsahovat herbář:

Název rostliny

Datum a místo, kde jsem rostlinu našel/našla.

Na jakém stanovišti rostlinu najdeme (slunné, stinné, polostinné).

Půda, na které roste (humózní, vlhká, suchá, písčitá atd.).

Kdy kvete, velikost.

Využití, případně zajímavosti.

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Kontaktní údaje: Emil Morav, 777 860 110, e-mail: emil.morav@seznam.cz, konzultační hodiny: út – pá před vyučováním (obvykle jsem ve škole před půl osmou); po domluvě v odpoledních hodinách.