Aktuality – informace pro rodiče žáků 4. třídy

 TU: Mgr. Šárka Sedláčková

individuální konzultace:
ráno od 7:30 do 7:45
odpoledne po telefonické domluvě

 

Vlastivěda – 27. 4. 2020

zasláno e-mailem

 

Vlastivěda –  20. 4. 2020

PREZENTACE

https://docplayer.cz/4285028-Velkomoravska-rise-4-trida-vytvoril-mgr-renata-pokorna-vy_32_inovace-6_338-11-3-2012.html

 

TESTY

https://testi.cz/testy/stredovek/velkomoravska-rise-lehke/

http://www.modra-skola.cz/testy/ivz/4/velkomoravska_rise/1.htm

 

 1. Velkomoravská říše příloha č. 1 odeslat

Doplň neúplný text, pracuj s učebnicí

Velkomoravská říše byl …………………………………………………………………………………………… nazývána také …………………………………………………………………… Kníže Mojmír byl ……………………… ……………………………………………………….. Za vlády ……………………………………………..

se Velká Morava stala mocnou evropskou říší. Rastislav podporoval nové náboženství tzv. ……………………………………………… Roku 863 přišli na Moravu dva bratři z města ……………………………… Byli to …………………………………………………………

(později …………………………………) a …………………………………………………………………….. Oba znali ………………………………………………… jazyk. Konstantin sestavil nejstarší slovanské písmo ………………………………………………………………….

Oba učili posluchače ………………………………….. a ………………………………………..

Po Metodějově smrti byli jeho žáci z Velké Moravy ………………………………….. Na bohoslužbách se začala používat …………………………………. Ze staroslovanského písma se postupně vyvinula dnešní _ _ _ _ _ _. Začal vládnout nový kníže …S……………………………………………………., který území ještě rozšířil. Po jeho smrti se synové nepohodli a nájezdy kočovných kmenů zemi oslabily. Na počátku ………………………století Velkomoravská říše zanikla.

Napiš svému spolužákovi hlaholicí kratičký vzkaz (třeba jedno slovo)

Pracovní listy jsem všem poslala e-mailem

 

Vlastivěda –  14. 4. 2020

 1. Počátky našich dějin

Dnes jsem se rozhodla, že budete pracovat více samostatně. Napíši vám osnovu a podle ní napište vyprávění. Ke každému bodu stačí 1-2 věty. Pracuj s učebnicí, ale neopisuj celé odstavce.

OSNOVA:

 1. Nadpis
 2. Pověst
 3. Kosmas
 4. Kronika česká
 5. Praotec Čech
 6. Namaluj horu Říp
 7. Krok
 8. Kazi
 9. Teta
 10. Libuše
 11. Kníže Přemysl Oráč
 12. Přemyslovci
 13. Bivoj – poslechni si jeho příběh

https://www.youtube.com/watch?v=wXJrgvIDyHY#utm_content=organic&utm_term=pov%C4%9Bst%20o%20bivojovi&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=O%20Bivojovi%20-%20Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-%20YouTube

 

dívčí válka – mrkni na krátké video

https://www.youtube.com/watch?v=dLhHAZ6RMus

 

prezentace – pověsti

https://docplayer.cz/7969493-Stare-povesti-ceske-marcela-rysava-zakladni-skola-orlova-lutyne-k-dvoracka-1230-okres-karvina-prispevkova-organizace.html

 

Své znalosti si ověř na pracovním listu a pošli do 17. 4. (pátek)

wilpertova@seznam.cz

 

 

 

Pracovní list                                             Jméno:

 

Staré pověsti české

 

 1. Po vyluštění této přesmyčky získáš jméno autora Starých pověstí českých:

 

SO L I A R Á SI J E K

 

Napiš správné jméno:__________________

 

 1. Kdo k sobě patří? Utvoř dvojice:

Horymír                          divoké prase

Přemysl Oráč                 Lech

Bivoj                               Ctirad

Praotec Čech                 Libuše

Šárka                             Šemík

 

 1. Jak se jmenoval otec Kazi, Tety a Libuše ( doplň ):

 

……………………………………………………….

 

 

 1. Co Kazi, Teta a Libuše dokázaly?

Spoj jejich jména s dovednostmi:

 

Kazi           věštila, předpovídala budoucnost

Teta           léčila, sbírala byliny a koření

Libuše        kouzlila, rozuměla  čárům

 

 1. Doplň: Praotec Čech vystoupal na horu _._._.

Libuše věštila slávu .__ .__ .__ .__ ._.

Horymír byl vězněn na .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__._

 

 

 

Vlastivěda –  6. 4. 2020

 1. STAŘÍ SLOVAN  Prohlédni si prezentaci o Slovanec

https://docs.google.com/presentation/d/1W67Qk5ilDpkTA9fp78X4lR4v2MgSgfahnk9K00gyVoY/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0

 1. Prostuduj si text na str. 72, 73, 74
 2. Do sešitu si napiš nadpis a vypiš, co je pro tebe nejdůležitější (nápověda: str. 74)
 3. Odpověz mi na 5 otázek ze str. 74, napiš a pošli e-mailem (do čtvrtku 9. 4.)

Děkuji za spolupráci Ivana Wilpertová

 

 

 

Vážení rodiče, 

žádám Vás o zřízení aplikace skype, pro potřebu výuky. Také přihlášení na Učebnu. Děti již dostaly pokyny přes WhatsApp. Při případných obtížích mě kontaktujte. 

 

Děti dostaly pracovní listy.

 Vzhledem k situaci, nelze předat. Sledujte Učebnu, skype. Děkuji.

Děkuji za spolupráci

 S dětmi jsme se domluvili, že mají vypracovat vše, co jsou schopni udělat samostatně. Pokud narazí na něco, co je nad jejich síly, ať to přeskočí. Pomoc rodičů je ale samozřejmě možná.

Co se týče angličtiny,

sledujte UČEBNU.

DŮLEŽITÉ INFO:

 AKCE NA MĚSÍC březen:

 

PODROBNÉ INFORMACE V DENÍČKU.  

Zrušen automat na jízdenky!!!! 

dále chystáme:

-mini horolezecká stěna

-lasergame

-trampolínové centrum

-bobování

– Tarzánie

– stanování

 

PLÁN UČIVA 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

 Č. j.: MSMT-2939/2018-3

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne  2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek

3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín jarních prázdnin
10. 2. – 16. 2. 2020   Ostrava město   

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

 

odkazy pro volné chvíle:

  http://skolaci.com/download/skolaci-com-nasobilka-pro-skolaky.pdf

  http://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni/2/na-tresnich/nasob2.htm

  http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/nasob2_3.hthttp://matematika.hrou.cz/c/delitelnost-cisel/

  http://www.chmelkova.cz/cestina/spodoba/spodoba_1/spodoba1.htm

 http://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniB-P1.htm

 http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/diktat-parove-b-p.php